Portfolio of Houdini FX Artist Michael Stark

Senior FX Artist at Encore VFX